Grab the widget 

Monday, August 30, 2010

Negeri Bagai Nak Rak Dia Cool Jah……………..

OBJEKTIF JABATAN MUFTI SELANGOR

(1) Memberi nasihat dan panduan kepada Sultan, Kerajaan Negeri dan masyarakat berkaitan hukum-hukum Islam dan permasalahan umat Islam yang menyentuh soal Fatwa, terutamanya yang melibatkan isu semasa. 
(2) Bekerjasama dengan pihak JAKIM dan Jabatan Mufti Negeri-Negeri lain dalam penyelarasan Fatwa.
(3) Bekerjasama dengan JAIS berkaitan kegiatan dakwah, khutbah Jumaat, pencerapan hilal dan lain-lain. [siapa nasihat dan di nasihat]

image Mufti Selangor, Datuk Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid

Misi
Untuk menjadikan Jabatan Mufti Negeri Selangor sebagai jabatan terbaik, jabatan contoh dan disegani serta mendapat keredhaan Allah. [lihat disini apa jadi]

Visi
Untuk melahirkan masyarakat Islam yang maju, berjaya, progresif, dinamik dan diredhai Allah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah selaras dengan visi Selangor Maju 2005.

FUNGSI JABATAN

(1) Membantu dan menasihat DYMM Sultan Selangor dan Kerajaan Negeri dalam perkara-perkara yang menyentuh persoalan Fatwa, Hal Ehwal Agama Islam dan isu-isu semasa.
(2) Membuat penyelidikan terhadap isu-isu baru yang memerlukan kepada keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.
(3) Memberi maklumat yang sistematik berkaitan dengan segala masalah yang berhubung tentang fatwa.
(4) Mengeluarkan garis panduan bagi mengatasi segala perbezaan pendapat yang timbul dalam perkara-perkara khilafiah.
(5) Mengurus dan mengendalikan persidangan, seminar, bengkel dan segala mesyuarat yang berkaitan.
(6) Mencerap hilal Islam bulanan termasuk Ramadhan/Syawal/Zulhijjah.
(7) Melakukan penetapan arah kiblat, mengatur takwim hijri/waktu solat

p/s tok ggawo said : baik diam asalkan bahagia.

0 comments:

Komen Terkini

lain lain artikel